Visie

Fotografen zijn voor mij degenen die het tijdsbeeld kunnen nuanceren. Zij voegen beeld toe aan de aannames en vooroordelen die we allemaal hebben, zij kunnen zich echt verdiepen in een onderwerp. Professionele fotografen, die vanuit een persoonlijke strijd of een bijzondere fascinatie beeldverhalen vertellen, help ik graag om dat verhaal verder te brengen. Want ik kan geen foto maken, maar wel een podium geven aan die verhalen.
Alleen door nieuw beeld toe te voegen, kan je het beeld veranderen.

De afgelopen jaren heb ik gezien dat elke fotograaf een ander antwoord geeft op dezelfde vraag, daar zit de kracht van de autonome maker. Als we deze autonomie meer ruimte geven, krijgen we beeld dat echt wat toevoegt in plaats van een nieuw cliché.